Leren wordt leuk in het Onderwijsmuseum

Niet chronologisch, maar thematisch. Op die manier vertelt het Nationaal Onderwijsmuseum het verhaal over de hoogtepunten uit de Nederlandse onderwijsgeschiedenis.

Het gebouw De Holland is, na een grondige restauratie, helemaal in ere hersteld en sinds medio 2015 een thuis voor het Nationaal Onderwijsmuseum. Weg zijn de ontsierende bijgebouwtjes en feloranje buizen die het pand jarenlang doorklief­den. De grandeur van het oorspronkelijke bouw­werk van architect Sybold van Ravesteyn is vandaag de dag weer helemaal zichtbaar.

MUSEUM NIEUWE STIJL

Met de betrekking van het gebouw De Holland heeft het Nationaal Onderwijsmuseum ook een nieuwe stijl aangenomen. Het museum vertelt niet het chronologi­sche verhaal van de geschiedenis van school, maar is thematisch van opzet. De thema’s beginnen steeds in het heden. Vanuit het heden gaan ze terug naar het verleden. Zo sluit het museum beter aan­ bij de actualiteit. Het onderwijs staat dagelijks in de krant. De rekentoets die nu actueel is, kan voor het museum aanleiding zijn om bezoekers zelf zo’n toets te laten maken. Door thematisch te werken, brengt het museum de breedte van het Nederlandse onderwijssysteem beter voor het voetlicht.

Nationaal Onderwijs Museum Dordrecht

PERSOONLIJKE VERHALEN

Naast de thema’s is er een tweede rode draad met persoon­lijke verhalen. Over de voorgeschreven schooltas. Of pijnlijker zaken. Want school is een plek van leuke en slechte dingen. Denk aan een expositie die korte persoonlijke belevenissen van mensen van 8 tot 80 jaar aan het licht stelt. Mensen die antwoord geven op de vraag: wat had ik willen worden, als ik beter had opgelet of de kans had gehad. Maar ook: wat wil ik later worden. Het museum schenkt namelijk niet alleen aandacht aan ouderen, maar ook aan de generatie van nu. Voor een kind van elf is vijf jaar geleden ‘vroeger’. Kinderen willen vanuit hun eigen perspectief dingen uitgelegd krijgen. Dat doet het Nationaal Onderwijsmuseum door dingen interactief te maken. Zo is er een spiegelpaleis met schrijftafels en kunnen kinderen zien hoe je met een kroontjespen of ganzenveer schrijft.

TOPSTUKKEN

Beneden in het souterrain is de open-depotopstelling MOOI met topstukken uit de collectie. Zoals de letterkast van Prinsen die vroeger werd gebruikt om te laten zien hoe je met letters woorden kunt vormen. Er staat ook een ouderwetse schoolbank ‘volgens Rijksnorm gemaakt’. En een onooglijk, versleten tafeltje afkomstig van ‘De Werkplaats’ van Kees Boeke, de vernieuwingsschool waar Prinses Beatrix en haar zussen op hebben gezeten. Hier vind je voorwerpen die niet passen binnen de thematische opzet van het museum, maar die altijd bijzonder zijn om naar te kijken. In een museum over school wil je je eigen schooljeugd te herbeleven. Dat gebeurt, misschien door het zien van een mooie, oude Bosatlas of door het vasthouden van een kroontjespen, gegarandeerd in het Nationaal Onderwijsmuseum.

Nationaal Onderwijsmuseum

Burgemeester de Raadsingel 97 | www.onderwijsmuseum.nl

Lees meer