De verhalen van Het Hof van Nederland

Na een grondige restauratie ging Het Hof van Nederland in het voorjaar van 2015 weer open. Niemand minder dan Koning Willem- Alexander en Koningin Maxima verrichtten tijdens Koningsdag de officiële opening. Het Hof van Nederland is een belevenis. Een moderne interactieve en multimediale expositie die bezoekers drie belangrijke mijlpalen in de Nederlandse geschiedenis laat herbeleven.

EERSTE VRIJE STATENVERGADERING

Dordrecht, en het Hof in het bijzonder, heeft onbetwist een belangrijke rol gespeeld in de vaderlandse geschiedenis. Waarbij het jaar 1572 direct in het oog springt. Nadat de Spaanse ‘zetbaas’ Alva dankzij de watergeuzen op 1 april zijn bril verloor in het vestingstadje Den Briel, volgde een paar maanden later de ‘ontzetting’ van Dordrecht.

Amper een maand later werd uitgerekend hier, in de oudste stad van Holland, de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. De belangrijkste reden om samen te komen was om de opstand onder leiding van Willem van Oranje te coördineren en geld in te zamelen om te vechten tegen de Spanjaarden. Op aandringen van Willem van Oranje werd tijdens de vergadering ook de vrijheid van godsdienst vastgelegd voor zowel protestanten als katholieken.

De betekenis van die Eerste Vrije Statenvergadering blijft ongekend, dit was de opmaat tot de onafhankelijke Nederlanden. Bezoekers van het Hof kunnen deze roemruchte periode herbeleven met een spannende film van regisseur Theu Boermans. De film begint in het hier en nu en trekt de bezoekers onverwacht de geschiede­nis in van die roerige tijd. De waarden die in 1572 zijn afgesproken -vrijheid van geloof, tolerantie en recht op een eigen mening- staan nog steeds aan de basis van onze samenleving en zijn actueler dan ooit. De film is daarom extra bijzonder, omdat je op de oorspronkelijke locatie de vergadering van toen in begrijpelijke taal kunt bijwonen.

SYNODE VAN DORDRECHT

De Synode van Dordrecht die van 1618 tot 1619 plaatsvond, is de tweede mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis die wordt uitge­licht in het Hof van Nederland. Het was een kerkvergadering die veel meer betekenis had dan alleen een religieuze. Het gaat ook over wat deze vergadering betekende voor onze cultuur: voor onze taal, voor kleding en gedrag, voor de muziek, architectuur en vormgeving. Daarnaast ging het ook over ons denken; is de mens vrij of niet. De aanleiding voor de Synode was een religieus conflict tussen twee protestantse stromingen, de remonstranten en de contra­remonstranten, dat Nederland aan de rand van een burgeroorlog had gebracht. De Synode vond in Dordrecht plaats omdat het redelijk geïsoleerd lag en er weinig onlust werd verwacht.

De kerkruzie zelf werd door de Synode niet opgelost. Belangrijker voor ons land was het besluit tijdens de Synode om de Bijbel vanuit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks te vertalen naar het Nederlands. Dat was een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het Nederlands als taal. In het Hof van Nederland worden zegs­wijzen die we allemaal kennen dankzij de Statenvertaling, op een bijzondere wijze uitgelicht. Daarnaast is er een prominente plek voor het bekende schilderij ’De Synode van Dordrecht’ van Pouwel Weyts de Jonge en zijn ook de gedrukte notulen van deze belangrijke vergadering terug te lezen.

Het Hof

DE STORM

Nederland zou Nederland niet zijn zonder de overstromingen van 1421 en 1953. Die kunnen bezoekers herbeleven in De Storm: het derde grote thema van het Hof van Nederland. Dit deel van de expositie laat zien hoe groot de invloed van het water op Dordrecht is geweest. Bezoekers ervaren die invloed letterlijk als zij met donderend geraas de Sint- Elisabethsvloed over zich heen krijgen. De Sint-Elisabethvloed was een ramp van ongekende proporties. Op dat moment was Dordrecht op het toppunt van haar roem en een van de belangrijkste steden van Nederland. Door de Sint-Elisabethsvloed verloor Dordrecht haar achterland en door het ontstaan van nieuwe waterwegen konden de schepen hun stapelverplichting –een soort belasting- omzeilen. Als oudste stad van Holland bleef Dordrecht nog wel van belang, maar zonder die ramp was Dordrecht misschien wel de hoofdstad van ons land geworden. De watersnoodramp van 1953 leverde Dordrecht vooral veel waterschade op. De eerste berichten over de overstroming kwa­men hiervandaan. Ook werden hier veel slachtoffers tijdelijk opgevangen en werd de hulpverlening aan de getrof­fen gebieden gecoördineerd. Beide rampen laten zien hoe belangrijk watermanage­ment tot op de dag van vandaag is.

Het Hof van Nederland

Het Hof 6 | www.hethofvannederland.nl

Lees meer